Organizacijska kultura in klima

Treves d.o.o. je podjetje, ki deluje v izrazito proizvodnem okolju v zahtevni avtomobilski branži in je močno vpeto v mednarodno okolje. Nenehno mora strmeti k izboljšavam, razvoju produktov za svoje kupce in k optimizaciji  lastnih delovnih procesov in organizacijske kulture ter učinkovitosti. Zato potrebuje visoko pripadne, sposobne ter zavzete zaposlene, ki se zavedajo svoje vloge, pomembnosti in moči v uspešnosti podjetja, v katerem delajo.

Poslanstvo, vrednote in vizija

Osnovno poslanstvo podjetja je proizvodnja in dobava sestavnih delov ustrezne kakovosti za prvo vgradnjo proizvajalcem avtomobilov v dogovorjenih rokih in dogovorjenih količinah.

Temeljne vrednote, po katerem se podjetje ravna in sprejema poslovne odločitve, so:

 • skupinsko delo,
 • pozitivno vedenje,
 • vodstvene kompetence,
 • predani ljudje,
 • operativna odličnost,
 • odgovornost,
 • globalnost,
 • vodenje sprememb,
 • inovativnost,
 • zadovoljstvo kupcev,
 • ustvarjati konkurenčne prednosti.

Sledenje viziji »ENA KULTURA, EN TREVES« je dolžnost vsakega zaposlenega. Zaposlene spodbujajo, da sprejemajo odločitve na njihovih področjih odgovornosti in so relativno neodvisni v izvajanju svojih nalog. Podjetje spodbuja njihov nadaljnji razvoj preko investicij v izobraževanje in izpopolnjevanje za kar podjetje že od leta 2012 prejema nagrado za TOP izobraževalni management, leta 2013 pa je prejelo nagrado za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.

Podjetje Treves d.o.o. je poslovno leto 2018 zaključilo zelo uspešno, s preko 20 milijonov evri prodaje in stopnjo dobičkonosnosti nad povprečjem branže.

V podjetju so zelo aktivni na področju pridobivanja novih kupcev in s tem širjenja obsega dela na vseh področjih. V letu 2016 so pričeli z aktivnostmi na novem projektu za kupca Jaguar, v letu 2017 za model E-Pace, v letu 2018 pa za model na električni pogon, Jaguar I-Pace.

Z nedavno sklenjenimi dogovori posegajo v razred »premium« vozil, s čimer širijo svojo prisotnost v različnih segmentih in na več trgih. S tem povečujejo svojo konkurenčnost in zmanjšujejo poslovna tveganja. Z novimi tehnologijami povečujejo svojo prisotnost v segmentu električnih vozil. Vrednost izdelkov, ki so vgrajeni v električne avtomobile, predstavlja četrtino prodaje. V podjetju aktivno razvijajo izdelke za nove modele električnih avtomobilov.

V letu 2019 planirajo nadaljnjo 10% rast prihodkov. Rast je predvidena tudi v naslednjih letih, in sicer predvsem s pridobivanjem novih projektov z obstoječimi kupci, prav tako pa podjetje aktivno išče nove kupce za svoje izdelke.

One Trèves